شيندخت و بجنورد
Shindokht and Bojnoord

شيندخت در سايت‌های ديگر :
کاريکلماتور  :  سهراب.ارگ
اکسـير [
مهرآوا : فوک‌لوريک : گنجينه‌ی اسرار ]

شيندخت
Ùˆ
شعر ترکی

فوتوبلاگ
شيندخت


شيندخت

Saturday, May 29, 2004ضربالمثل‌هاي بجنوردي


خداي اشي ه تانيد ِه شاخ بئر مد ِه
خدا خر را شناخته شاخ نداده

قازان گَزه, قاپاقونو تاپيره.
ديگ مي‌گردد درش را پيدا كند.
مشابه خدا در و تخته را براي هم جور مي‌كند.

كور, كوره ديَه, جرت گوزونه, من كه چيچَي دَن گليده
كوري, كور ديگري را مسخره مي‌كند و مي‌گويد كوري من بخاطر آبله است.
مشابه : ديگ به ديگ ميگه روت سياه

كور ِ ن الينه بيرگه ديشيده.
به دست كور بيد افتاده (يا بيد گزيده)
براي كساني بكار مي‌رود كه تحمل دردشان كم است, مثل كوري كه وقتي بيد او را مي‌گزد, چون نمي‌بيند چي گزيده احساس درد و ترس دارد!
  


 
 

 

 

Links

بانک اطلاعاتی بجنوردی‌ها

 

Archives

June 2003
July 2003
September 2003
October 2003
November 2003
January 2004
February 2004
April 2004
May 2004
August 2004
September 2004
December 2004
January 2005
February 2005
April 2005
May 2005
August 2005
September 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
October 2006
December 2006

Logo


 

 

هرگونه برداشت از مطالب يا تصاوير اين وب‌لاگ بدون ذکر نام و آدرس ماخذ ممنوع است.
 Ø´Ø±Ø§Ø±Ù‡ انصاری