شيندخت و بجنورد
Shindokht and Bojnoord

شيندخت در سايت‌های ديگر :
کاريکلماتور  :  سهراب.ارگ
اکسـير [
مهرآوا : فوک‌لوريک : گنجينه‌ی اسرار ]

شيندخت
Ùˆ
شعر ترکی

فوتوبلاگ
شيندخت


شيندخت

Saturday, October 18, 2003از کيهان

تصميم پيرمرد 130 ساله بجنوردي براي ازدواج مجدد
يك مرد كهنسال بجنوردي با حدود 130 سال سن به دليل تنهايي تصميم به ازدواج مجدد دارد.
«شكر الله راستين» به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: در زمان اوايل حكومت رضاخان حدود 40 سال سن داشتم كه برايم شناسنامه صادر شد و بلافاصله به سربازي اعزام شدم.
اين مرد كهنسال افزود: درحال حاضر پسرها با ازدواج من موافق هستند ولي دخترهايم با اين سنت پسنديده الهي مخالفت مي كنند.
وي گفت: هم اكنون 38 نوه، نبيره و نتيجه دارم كه در شناختن آنها برخي مواقع دچار مشكل مي شوم.
اين مرد كهنسال بجنوردي حكومت چندين شاه قاجار را به ياد دارد.
او گفت: خيلي كمتر به دكتر براي معالجه مراجعه مي كنم و درحال حاضر تنها كمي از پادرد احساس ناراحتي مي كنم.
  


 
 

 

 

Links

بانک اطلاعاتی بجنوردی‌ها

 

Archives

June 2003
July 2003
September 2003
October 2003
November 2003
January 2004
February 2004
April 2004
May 2004
August 2004
September 2004
December 2004
January 2005
February 2005
April 2005
May 2005
August 2005
September 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
October 2006
December 2006

Logo


 

 

هرگونه برداشت از مطالب يا تصاوير اين وب‌لاگ بدون ذکر نام و آدرس ماخذ ممنوع است.
 Ø´Ø±Ø§Ø±Ù‡ انصاری